Projekt ekologiczny w zimie

Uczniowie z powiatu, młodzież z Trostyanets i uczniowie z naszego partnerskiego powiatu pracowali nad projektem w okresie 11.12.-18.12. W 2022 r. przeprowadzony zostanie projekt ekologiczny.

Szczególną cechą tego projektu było sponsorowanie go przez gminy uczestniczących krajów.

Był to projekt rozpoczynający partnerstwo. W projekt zaangażowany był również dyrektor naszego parku przyrody.

W wyniku powstałego partnerstwa w 2023 r. zrealizowano już dwa kolejne projekty, przy czym jeden z nich został wdrożony dzięki wsparciu władz dzielnicy. Planowane jest pogłębienie. Planowane są kolejne spotkania. Główną rolę odgrywają tu parki przyrody w trzech gminach.